Door de lens

Dit artikel hoort bij: JenV Magazine 1

Meesters in verandering: juristen in dialoog over de toekomst

Dag van de Wetgeving, deelnemers in overleg in de hoofdzaal

Tekst Sylvie vermeulen
Foto Jeroen Poortvliet

Een jurist is geschoold in debatteren, maar wat gebeurt er als ze de dialoog aangaan? Tijdens de zevende Dag van de Wetgeving gingen de juristen van de centrale juridische directies van de verschillende ministeries met elkaar in gesprek over de toekomst van juridisch werk binnen de overheid.

De dialoog was het uitgangspunt op de festivalachtige Dag van de Wetgeving in de Fokker terminal in Den Haag. Het ging deze dag niet om de mening, maar om de ervaring. Het merendeel van de 43 sessies werd begeleid door in totaal meer dan honderd collega’s. Zij hadden zich via een korte cursus voorbereid, waardoor alle sessies zeer persoonlijk waren en er in een positieve sfeer veel kennis en ervaring werd uitgewisseld.

In dialogen gingen de aanwezigen in op de vraag hoe privacy het werk van de jurist beïnvloedt en op de mogelijkheden om het wetgevingsproces opener vorm te geven. In twee Worldcafé’s stond de samenwerking met beleidsmakers en het aansluiten op technologische ontwikkelingen centraal. De cafés leverden een poster op waarmee binnen de ministeries het gesprek kan worden voortgezet.

[tekst loopt verder onder fotoserie]

Dag van de Wetgeving, sg JenV Siebe Riedstra houdt openingstoespraak

“To change, or to die”, benadrukt secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid Siebe Riedstra bij de opening van de Dag van de Wetgeving.

Dag van de Wetgeving, nationale ombudsman Reinier van Zutphen spreekt de zaal toe

De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, benadrukt in zijn speech dat we allemaal een taak hebben om de burger meer centraal te stellen.

Dag van de Wetgeving, workshops 1

In dialoog over de impact van privacy op ons werk.

Dag van de Wetgeving, deelnemers testen VR-brillen

Een blik op de virtuele oefenrechtbank van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dag van de Wetgeving, informele ontmoeting tussen deelnemers in de centrale hal

De dag stond in het teken van onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Dag van de Wetgeving, ook lichamelijke inspanning is onderdeel van de dag, zo ervaren twee deelnemers

Lichamelijke inspanning, een ongebruikelijk programmaonderdeel.

dag van de Wetgeving, deelnemers bespreken nieuwe ideeën en inzichten in een Worldcafé

In de Worldcafés werden nieuwe ideeën over omgaan met technologie in het recht opgehaald.

Dag van de Wetgeving, getekend verslag 'Hoe kom je in aanraking met nieuwe ontwikkelingen'

De ideeën in de Worldcafés werden verwerkt tot een inspirerende poster.

Dag van de Wetgeving, workshops 2

De toekomst van het juridische beroep gevisualiseerd.

Dag van de Wetgeving, workshops 3

In de pechakucha’s kwamen persoonlijke verhalen over verandering aan bod.

Drie lijnen

De dag kende drie hoofdlijnen: technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in het werk en ontwikkelingen die je als persoon doormaakt door je werk. Aan de toekomst van de individuele jurist werd ruim aandacht besteed via workshops verandergeluk en lichaamswerk. Door de pechakucha’s, korte flitsende presentaties, waarmee de dag spectaculair gestart werd, zat iedereen vol energie om het maximale te halen uit deze Dag van de Wetgeving.