Tekst Charlotte van den Berg
Foto Rutger Rog

Hoe gaat het met onze rechtsstaat? Het ministerie van JenV houdt dit scherp in de gaten, want de democratische rechtsstaat geeft burgers vrijheden en zekerheden. Een goed functionerende rechtsstaat is belangrijk voor ons land en voor de mensen die er leven.

Het ministerie draagt eraan bij dat het recht blijft aansluiten op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Ook vindt het ministerie het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben en houden in onze rechtsstaat.  Een van de manieren om dat recht blijvend te laten aansluiten, is in gesprek gaan met mensen die vanuit hun professionele achtergrond niet direct met recht of de rechtsstaat te maken hebben. Hoe denken zij over de rechtsstaat? Wat werkt goed? Wat kan beter? Wat vinden zij belangrijk? En met welke nieuwe ontwikkelingen moet JenV rekening houden? Strategisch adviseur Jaap Swank vertelt hoe JenV dit gesprek heeft gevoerd. En vooral: waarom de antwoorden zo waardevol zijn.