De plantaardige en alternatieve eiwittenmarkt ontwikkelt zich in de Verenigde Staten explosief. Canada streeft ernaar om in 2035 wereldleider te zijn in de plantaardige eiwitsector. In Mexico vindt een kleine eiwittransitie plaats in de kweekvissector. In Colombia zijn Nederlandse onderzoekers betrokken bij de verwerking van Black Soldier Flies in pluimveevoer. Opvallend veel bedrijven in Chili zijn actief in de eiwittransitie, bijvoorbeeld met het gebruik van zeewier in veevoer.

Amerika

VS

Explosieve ontwikkeling plantaardig eiwit in de VS

De adoptie van meer plantaardige en alternatieve eiwitten draagt substantieel bij aan de voedselzekerheid en een duurzame leefomgeving. De Verenigde Staten als een van de grootste markten in de wereld kan in de eiwittransitie een leidende rol spelen.

Lees het artikel

Mexico

Mexicaanse bedrijven zien potentie in insecten

Insecten zijn in Europa voor velen de nieuwe eiwitbron van de toekomst. In Mexico behoren insecten echter al eeuwenlang tot het dieet. Stappen Mexicanen hierdoor makkelijker over van vlees op alternatieve eiwitten, bijvoorbeeld van insecten?

Lees het artikel

Canada

Canada wil wereldleider worden in plantaardige eiwitsector

Met de Roadmap to $25 billion van het Supercluster Protein Industries Canada (PIC) streeft Canada ernaar om in 2035 wereldleider te zijn in de plantaardige eiwitsector. 

Lees het artikel

Colombia

Colombia zet in op insecten als diervoeder in kringlooplandbouw

In het kader van de innovatieagenda van de Topsector Agri & Food is een studie uitgevoerd naar de eiwittransitie in Colombia. Marcel Dicke en Yavanna Aartsma van de WUR en Karol B. Barragán-Fonseca van de Nationale Universiteit van Colombia voerden het onderzoek uit.

Lees het artikel

Chili

Eiwit uit zeewier en insecten populair in Chili

Opvallend veel Chileense ondernemingen zijn actief in de eiwittransitie. Veel van deze initiatieven zijn internationaal georiënteerd. Welke producten springen eruit en wat zijn hier de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Lees het artikel