vws#Dia, september 2023 Jaargang 12

Publicatiedatum
donderdag 14 september 2023
Productie
Magda de Vetten, Nicole van Rooij, Patricia Wiedijk, Suzanne Breukel, Anna van Mierlo en Hester Vos
Eindredactie
Rens Ulijn
Douwe Anne Verbrugge
Wil je vws#Dia ontvangen, stuur dan een verzoek naar vwsdia@minvws.nl
Vormgeving
Patricia Wiedijk
E-mail
vwsdia@minvws.nl
Redactieadres
Parnassusplein 5, 2500 EJ Den Haag
Telefoon
06 2171 7021 (eindredacteur)
Copyright
CC0 1.0 Universal