Circulaire Economie, 2023-2030

Publicatiedatum
vrijdag 03 februari 2023
Productie
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken.
Vormgeving
Optima Forma bv
E-mail
www.nederlandcirculairin2050.nl/contact
Internet
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie
Copyright
CC0 1.0 Universal