vws#Dia, juni 2023 Jaargang 12

Publicatiedatum
donderdag 15 juni 2023
Productie
Redactie: Adriaan Duivesteijn, Magda de Vetten, Nicole van Rooij, Patricia Wiedijk, Suzanne Breukel en Hester Vos
Eindredactie
Rens Ulijn
Douwe Anne Verbrugge
Wil je vws#Dia ontvangen, stuur dan een verzoek naar vwsdia@minvws.nl
Vormgeving
Patricia Wiedijk
E-mail
vwsdia@minvws.nl
Internet
voorgaande jaargangen vws#Dia
Redactieadres
Parnassusplein 5, 2500 EJ Den Haag
Telefoon
06 2171 7021 (eindredacteur)
Copyright
CC0 1.0 Universal