Foto Martijn Beekman

Al in de eerste week van de coronacrisis viel me op hoe hard de mensen van JenV in alle onderdelen van het ministerie doorwerkten. Wie kon, werkte thuis. De voorzieningen werden snel aangepast of uitgebreid zodat het werk thuis goed kon doorgaan. Er zijn echter ook veel collega’s in de frontlinie. Mensen met een contactberoep die niet vanuit huis kúnnen werken.

Neem de onderzoeker van het Nederlands Forensisch Instituut, de wijkagent, de mensen van de Raad voor de Kinderbescherming en van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze werkten en werken allemaal met toewijding en iedereen nam en neemt zijn of haar professionele verantwoordelijkheid om ons land rechtvaardig en veilig te houden. Natuurlijk was dat even aanpassen, maar met veerkracht en flexibiliteit hebben we manieren gevonden om door te gaan.

Met deze editie van JenV Magazine geven we enkele van onze mensen een gezicht. Zij vertellen hoe zij hun werk doen tijdens de coronacrisis. Wat er veranderd is in hun dagelijks werk en hoe ze er met elkaar en met maatschappelijke partners voor zorgen dat we de belangrijke taken waarvoor JenV aan de lat staat kunnen blijven uitvoeren.

Dit kunnen we doen, omdat we nu in deze crisis allerlei innovaties realiseren. Sommige hebben we versneld in kunnen voeren, andere zijn nieuwe vondsten. Het zijn innovaties die ons werk onder de ‘nieuwe tijdelijke normaal’-omstandigheden vergemakkelijken. Tevens zijn het vondsten die we vast willen houden voor de toekomst. Omdat we zo ons werk beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Ook bij deze vernieuwingen staan we stil in dit magazine.

Bij elkaar genomen, maken al die artikelen één ding duidelijk: samen zijn we sterk genoeg om deze crisis door te komen. Als ministerie, als partner voor maatschappelijke partijen, als collega’s en als mensen. Met elkaar hebben we een draai gevonden en werken de instituties van de rechtsstaat weer op volle toeren. Met elkaar zorgen we ervoor dat de rechtsstaat blijft functioneren zoals we gewend zijn. Met inachtneming van de daarbij geldende normen, waarden en rechten die vastgelegd zijn in onze wetten en regels.

De coronacrisis is een mooie testcase gebleken voor het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van onszelf en alle partijen waarmee we samenwerken. Met elkaar vinden we een nieuwe manier om ons werk te laten slagen. Veilig en rechtvaardig.

Dick Schoof

Secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid