Tekst Annelies Hermans
Foto Valerie Kuypers

“Nog voor de coronacrisis in Nederland uitbrak, hadden we er al mee te maken. Het vliegverkeer naar China lag stil sinds half februari en veel Chinezen konden dus niet terug. Hun visa waren verlopen en sommige mensen van hen waren echt in paniek. Het was toen al een bizarre situatie. Wij mochten coulant omgaan met visumverlengingen vanwege de uitzonderlijke situatie. Het was overmacht.

Half maart ging onze loketten helemaal dicht, maar we zijn begin april weer opengegaan voor de allergrootste spoedzaken. Er moest wel eerst bepaald worden wat spoed was en wat niet. Ook moesten wij rekening houden met de RIVM-richtlijnen. Dus we hebben mensen zoveel mogelijk ontmoedigd om te komen, maar heb je bijvoorbeeld een verblijfsdocument nodig om je te kunnen inschrijven bij een gemeente of een ziektekostenverzekeraar, dan nodigden wij je wel uit.

Melanie Aalders (staande foto)
'We zijn begin april weer opengegaan voor de allergrootste spoedzaken'

De coronacrisis vroeg veel flexibiliteit, want de prioriteiten werden regelmatig bijgesteld. Gelukkig bleken we flexibeler te zijn dat we zelf hadden gedacht. Zo werken we nu meer thuis, we bellen met klanten om ze uit te nodigen voor een afspraak en wij hebben elke dag een digitale dagstart met collega’s op locatie en thuis via Webex. Ook kunnen we nu klanten, die met de IND bellen, vanuit huis te woord staan.

Door het thuiswerken zie ik ineens geen klanten meer. Dat miste ik wel echt. Gelukkig zijn we nu weer gedeeltelijk open, ook al is het nog beperkt. De IND heeft inmiddels een hoop veiligheidsmaatregelen genomen. Zo hebben we plexiglas bij de loketten, veel desinfectiegel en handschoenen. Langzaam wordt het weer drukker en we zijn aan het kijken hoe wij onze dienstverlenging weer verder kunnen oppakken. Wij merken echt dat klanten er veel behoefte aan hebben dat we weer zo snel mogelijk volledig beschikbaar zijn."

Melanie Aalders

medewerker informatieloket IND, locatie Rotterdam