Tekst Annelies Hermans
Foto Valerie Kuypers

Marleen Jeronimus
Marleen Jeronimus

“In februari, voor de coronacrisis uitbrak, was ik toevallig bezig met de vraag: ‘hoeveel bewoners van de asielzoekerscentra (AZC) hebben een achtergrond in de zorg?’ Binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waren daarover cijfers bekend door de screeningsgesprekken die wij voeren met onze bewoners. Ik vond dat we er als COA wel iets mee zouden moeten doen. Vroege integratie en participatie begint in de opvang.

Eenmaal in de coronacrisis heb ik samen met twee collega’s een inventarisatie gemaakt welke zorgprofessionals onder de bewoners ondersteuning zouden kunnen bieden. Veel van hen willen helpen in de zorg: we kregen meer dan tachtig reacties, waarvan er 37 voldeden aan de eisen op het gebied van taal en opleiding.

Het bleek lastig om als COA aan te sluiten bij de landelijke campagne Extra handen voor de zorg. Daarin wordt om de inzet van extra zorgpersoneel gevraagd. Telkens liepen de wegen dood. Misschien is onze doelgroep minder makkelijk bemiddelbaar? Toen hebben zelf contact gezocht met het Rode Kruis. Want we wilden door."

Ashraf Zedane
Ashraf Zedane
Kashif Charles
Kashif Charles

"Nu zijn er twee bewoners aan de slag in het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam: Kashif Charles uit Pakistan, die verpleegkundige is, en apotheker Ashraf Zedane uit Syrië. Zij staan bij de ingang, vangen mensen op, controleren op koorts, helpen bij het invullen van de vragenlijst en wijzen de weg. Dit alles in samenwerking met het Rode Kruis. Eind mei kregen zij een certificaat van deze organisatie overhandigd.

Charles en Zedane wonen in onze opvanglocatie Duinrell. Daar kunnen zij goed de richtlijnen van het RIVM voor zorgpersoneel naleven. Die zijn strenger dan de reguliere richtlijnen die in asielzoekerscentra of bij jou en mij thuis gelden. Door die speciale RIVM-richtlijnen is het voor ons lastiger meer bewoners te koppelen aan zorginstellingen. Maar we blijven, in overleg met het Rode Kruis, naar mogelijkheden zoeken.”

Marleen Jeronimus
beleidsadviseur vroege integratie en participatie bij het COA