Foto Ramspolbrug, Overijssel. Deze brug is energieneutraal.

Portret SG Lidewijde Ongering
Secretaris-generaal Lidewijde Ongering

In 2019 sloten we het Klimaatakkoord, waarin grote ambities concrete doelen worden. Duurzaam werken is de nieuwe standaard. En waar veel beweging is, is inzicht in de ontwikkeling heel belangrijk. Om te leren en waar nodig bij te sturen. Dit is het 5de duurzaamheidsverslag. In vijf jaar is er veel gebeurd, niet alleen op gebied van verduurzaming, ook in de verslaglegging daarvan. Hiermee geven we openheid van zaken over de eigen duurzaamheidsprestaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij het schrijven van dit verslag konden we niet vermoeden dat de wereld door een pandemie zou worden getroffen. Maatregelen om de verspreiding en gevolgen van het Covid-19 virus in te dammen staan nu uiteraard boven aan de politieke agenda. Maar dat betekent niet dat andere thema’s minder belangrijk zijn. De transitieagenda’s voor een duurzame samenleving blijven bepalend voor de koers van ons beleid.

Ons ministerie werkt daar hard aan. We staan voor een forse opgave: duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaatneutrale bedrijfsvoering en infrastructuurprojecten. Wereldwijd verbruiken we 1,75 keer de hoeveelheid energie en grondstoffen die de aarde kan (re)produceren. Nederland verbruikt – als welvarend land – nog wat meer. Onze manier van werken moet anders. De stikstofproblematiek en Pfas maakten dat in 2019 eens te meer duidelijk. Er is dus werk aan de winkel. Werk voor ons allemaal.

Samen met andere overheden, maatschappelijke partners en betrokken inwoners werkt IenW elke dag aan een duurzame en gezonde toekomst. In dit duurzaamheidsverslag leest u wat we daarvoor in 2019 hebben gedaan. Er gaat veel goed en natuurlijk kan er ook veel beter. Het gaat over rekenschap, en over het zichtbaar maken van de effecten van beleidskeuzes. Over het delen van kennis. Want kennis is een essentieel fundament voor goed beleid. En meten is weten. Daarom is het goed dat dit verslag er ligt. Samen werken we aan een duurzame wereld. Voor nu, en voor de generaties na ons.

Ik wens u veel inspiratie bij het lezen.

Lidewijde Ongering
SG Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat