Doorbouwen aan duurzaamheid

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat

“Een schoon, natuurlijk en leefbaar ingericht land voor de huidige en de volgende generaties. Dat is het duurzame Nederland waar Rijkswaterstaat dagelijks aan bouwt.

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richten we ons daarbij vooral op drie duurzaamheidsambities. In 2030 willen we dat onze infrastructuurnetwerken energieneutraal werken. Bovendien willen we in 2030 circulair werken en 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. En onze derde ambitie is werken aan duurzame gebiedsontwikkeling.

Dit verslag laat zien hoe we in 2017 werkten aan een duurzaam Nederland. In de praktijk, met vernieuwende oplossingen en door intensief samen te werken.

De Markerwadden zijn daarvan een indrukwekkend voorbeeld. Samen met Natuurmonumenten werken we in het Markermeer met zand en slib aan een nieuw eilandenrijk, een uniek vogelparadijs en betere waterkwaliteit.

Samen met burgers en omgevingspartijen lukt het ons ook steeds beter om onze leefomgeving groener en schoner in te richten. Hierdoor krijgt de Gaasperdammertunnel in de A9 bijvoorbeeld een prachtig stadspark op het dak.

Bedrijven en kennisinstituten helpen ons actief in onze zoektocht naar innovatieve, duurzame oplossingen. Zo hebben we in 2017 maar liefst 1200 kruisingen voorzien van slimme verkeerslichten. Daardoor kan het vrachtverkeer beter doorstromen met minder uitstoten. En de nieuwe sluis Eefde en de Reevesluis worden energieneutraal ontworpen en gebouwd.

In de Beneluxtunnel is in 2017 door toepassing van ledverlichting 22% energie bespaard. Met dit soort initiatieven heeft Rijkswaterstaat zijn CO2 met 32% terug¬gebracht. Daarmee is onze ambitie om te komen tot 30% minder CO2 uitstoot in 2020 al gehaald.

Het is slechts een kleine greep uit onze duurzaamheidsresultaten uit 2017. Maar samen leveren ze een indrukwekkend resultaat op. We maakten de omslag van experimenteren naar toepassen in de praktijk. Maar ook van experimenteren naar professionaliseren. We leren steeds beter aan welke knoppen we moeten draaien om resultaat te boeken.

Nu komt het eropaan om vooruitgang te blijven boeken. Door te blijven investeren in kennis. Maar ook door verder te experimenteren met nieuwe technieken, nieuwe instrumenten en nieuwe samenwerkingsvormen.

Steeds meer van onze duurzame ambities komen tot bloei in ons dagelijks werk en in ons leven van alledag. De resultaten daarvan ziet u in dit jaarverslag. Ze overtuigen mij ervan dat we de basis hebben gelegd voor een onomkeerbare ontwikkeling. Nederland gaat een duurzame toekomst tegemoet en Rijkswaterstaat pakt daarin een voortrekkersrol.

Ik dank iedereen dit heeft bijgedragen aan de mooie resultaten in dit duurzaamheidsverslag en ik wens u veel leesplezier toe.”