Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het doel van het PBL is om, samen met het ministerie van IenW, in 2030 100% klimaat- en energieneutraal en circulair te zijn in 2050. Hiervoor formuleert het PBL een eigen duurzaamheidsstrategie met doelen voor 2025 die aansluiten op de organisatievisie van het PBL 2025.

Klimaat en energie

Het PBL heeft in 2017 672 ton CO2 uitgestoten. Dat is 0.6 % van het totaal van het ministerie van IenW. De grootste bron van de CO2-uitstoot van het PBL is zakelijk vliegverkeer. In 2017 waren ruim 2 miljoen vliegkilometers geboekt door PBL met 612 ton CO2-uitstoot. Van deze vluchten is 60% geboekt voor externe deelnemers aan georganiseerde conferenties van een internationaal VN-project waarvoor het PBL het secretariaat voert.

Het PBL staat voor een uitdaging om de vliegkilometers terug te dringen. Dit wil het bureau onder andere doen door binnen zes uur reisafstand internationale treinreizen te boeken en meer gebruik te maken van videoconferenties bij internationale overleggen. Voor overige zakelijke reizen gebruikt het PBL veelal de trein: 95% van de gemaakte kilometers zijn met de trein afgelegd.

In 2018 legt het PBL de strategie op een duurzaam PBL vast en start het met specifieke acties om vliegkilometers te verminderen en energie te besparen. Denk daarbij aan een verbetering van de voorzieningen voor videoconferenties en het verkennen van een instrument om de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen.

Interne bedrijfsvoering

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in het primaire proces van het PBL en heeft in de bedrijfsvoering permanent aandacht. Denk aan het standaard aanbieden van vegetarisch eten bij PBL-events en de ontwikkeling van een eigen monitor op duurzaamheid.

Eind 2016 is het PBL verhuisd naar de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. De PBL zit nu in een duurzaam gerenoveerd pand met energielabel A en BREEAM-normen voor nieuwbouw en bestaande bouw ‘Very Good’. Het gebouw beschikt over een warmte-koudeopslag die zowel de verwarming als koeling zeer efficiënt maakt. In de winter wordt piekbelasting van de verwarming met stadswarmte opgevangen. Doordat in het nieuwe kantoor alle elektriciteit groen wordt ingekocht, is de totale directe CO2-uitstoot van de huisvesting erg klein. Binnen het gebouw zet het PBL zich in voor verdere aanscherping van duurzaamheidsafspraken met de (private) exploitant van het gebouw, onder andere via BREEAM-normen voor beheer.