In transitie

Zorgen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, nu en in de toekomst. Dat is onze missie en daar werken we samen met anderen aan, in een continu veranderende maatschappij. Dat vraagt van ons als organisatie om duurzaam te doen. We willen anderen inspireren en activeren door koploper te zijn: zowel in de bedrijfsvoering en het beleid als in de uitvoering. Daarvoor moeten we zaken anders aanpakken dan we voorheen deden. Dat is wat we nu zijn: een organisatie in transitie. In dit verslag leest u hoe wij dat aanpakken en welke stappen zijn gezet in 2017.

Drie vragen aan secretaris-generaal Lidewijde Ongering

Lidewijde Ongering
Secretaris-generaal Lidewijde Ongering

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor u?

“Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met al ons beleid. Of het nu gaat om mobiliteit, waterveiligheid, waterkwaliteit of milieu: iedere oplossing hoort bij te dragen aan een duurzamer land, aan een circulaire economie, waarin minder grondstoffen worden gebruikt en een stevige bijdrage wordt geleverd aan het Parijs-akkoord.
Als organisatie willen wij zelf ook duurzaam zijn. Als een grote speler hebben we directe invloed met grote aanbestedingen in de sector grond-, weg- en waterbouw. Willen, kunnen en doen: daar gaat het om!”

Welk resultaat spreekt u het meeste aan van afgelopen jaar?

“Zeer aansprekend vind ik de aanbesteding van kantoormeubilair. Wij hebben voor de hele Rijksoverheid een contract afgesloten voor circa 100.000 werkplekken. Al het kantoormeubilair is circulair. En mooi zijn ook de proeftuinen die we samen met leveranciers hebben opgezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in ons arbeidsproces. De ministeries gaan de proeftuinen gezamenlijk doorontwikkelen. Zo komen we verder.”

Voor welke uitdagingen staan wij in het bijzonder?

“We zijn goed op weg. Tegelijkertijd is er nog veel actie nodig binnen IenW om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn. Alle creativiteit is nodig. We volstaan niet met enkel inkopen van groene stroom: we zetten ook in op het besparen van energie, verschuiven naar duurzame brandstoffen en zelf energie opwekken voor eigen gebruik. Er zijn grote stappen nodig om IenW circulair te maken. Die zetten we samen met onze partners.
Daar hoort ook bij dat we onze inkoopkracht nog sterker gaan benutten. We zijn niet alleen beleidsmatig regisseur maar met onze miljardenuitgaven ook een heel grote opdrachtgever. Met onze vraag om duurzame projecten kunnen we de markt uitdagen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de markt de creativiteit heeft om die uitdaging aan te gaan.”