Hoogtepunten 2017

Klimaat en energie

 • Op de CO2-Prestatieladder gestegen van niveau 3 naar 4.
 • Energieverbruik 2% lager.
 • Onze schepen hebben 9% minder CO2 uitgestoten en 3 semi-elektrische schepen besteld.
 • 30% minder CO2-uitstoot bij vliegreizen.
 • 100 elektrische auto’s aangeschaft.
 • Hoofdlocatie verhuisd naar duurzaam kantoor: Rijnstraat 8.

Circulaire economie

 • Circulair kantoormeubilair voor 100.000 werkplekken.
 • Circulaire ontmanteling RWS-kantoor in Terneuzen.
 • Verbouwing Rijnstraat 8: 99,7% hergebruik van materialen.
 • Circulair materiaalgebruik Reevesluis.
 • Green Deal G.W.W. 2.0 met ruim 60 partners.

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

 • Van 55 naar 144 banen voor mensen met afstand arbeidsmarkt.
 • 36% vrouwen in topfuncties.
 • 4,4% verzuim.

Hoe wij zelf duurzaam werken

 • Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
 • Proeftuinen voor mensen met afstand arbeidsmarkt