Slimmer en groener van A naar B

Het goederen- en personenvervoer is verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot in Nederland. Duurzame mobiliteit kan dus veel verschil maken. In 2017 heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld 100 elektrische auto’s in gebruik genomen, ter vervanging van dieselauto’s. Ook stimuleren we autodelen en fietsgebruik.

Duurzame mobiliteit gaat over het oplossen van mobiliteitsvraagstukken op een milieuvriendelijke, toekomstbestendige manier. Bijvoorbeeld hoe we steden bereikbaar houden en files verminderen. Het doel is om de CO2-uitstoot terug te dringen en tegelijk de bereikbaarheid te verbeteren. Dit gaat hand in hand met een betere, gezondere leefomgeving. Meer elektrisch vervoer betekent bijvoorbeeld schonere lucht.

Rijkswaterstaat speelt in op ontwikkelingen als de elektrische auto, de e-fiets en autodelen. We spelen hierbij vooral een ondersteunende rol. Dat doen we door schoner vervoer en energiebesparing te stimuleren, met het gebruik van slimme technologie en via gedragsverandering.

Elektrische auto’s

Het ‘emissievrije’ vervoer is nog beperkt, maar groeit sterk. Het aantal elektrische auto’s in Nederland is in 2017 met 26% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Rijkswaterstaat faciliteert deze groei door het afgeven van vergunningen voor elektrische laadpalen. Inmiddels zijn die op 75 plekken langs snelwegen gerealiseerd.

Zelf heeft Rijkswaterstaat in 2017 100 elektrische auto’s in gebruik genomen ter vervanging van dieselauto’s. Dit is 7% van het eigen wagenpark. In 2022 willen we dat de helft emissievrij is. Voor de gele auto’s van de weginspecteurs (pick-ups) die bij een ongeval of pech de weg weer zo snel mogelijk vrij maken, is nog geen elektrisch alternatief. Wel is in 2017 een proef gestart met 4 van deze auto’s op GTL (gas-to-liquid): aardgas omgezet in ‘schone’ diesel.

100 elektrische auto's

Smart mobility

Smart mobility kan helpen onze (vaar)wegen en brandstof beter te benutten. Dit is de inzet van innovatieve ICT-oplossingen voor mobiliteit. In 2017 deden we verschillende proeven.

  • Slimme verkeerslichten (iVRI’s). Dit zijn intelligente verkeersregelinstallaties die zich aanpassen aan de verkeersstromen. Vrachtverkeer hoeft daardoor minder onnodig te stoppen en dat geeft minder uitstoot. In 2017 zijn de eerste 50 verkeerslichten is omgebouwd tot iVRI’s.
  • Smart shipping. We voerden al proeven uit met truck platoons: vrachtwagens die dankzij nieuwe ICT dicht op elkaar kunnen rijden. Dit scheelt veel brandstof. De scheepvaart was in 2017 op dezelfde manier bezig met smart shipping.
  • Spookfile app. Als onderdeel van het programma SmartwayZ.NL testen we op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven een app, die de weggebruiker in staat stelt te anticiperen op langzaam rijdend verkeer. Dit helpt files door plotseling remgedrag te voorkomen. Dit doen we samen met marktpartijen en andere overheden.

Betere fietsroutes voor woon-werkverkeer

In 2017 hebben we een belangrijke stap gezet met het tekenen van de intentieverklaring Metropolitane Fietsroutes met de Metropoolregio Amsterdam. Dit moet leiden tot betere fietsroutes rond Amsterdam en Schiphol, zodat de fiets vaker een alternatief is voor de auto.

Fietssnelroute Voorschoten

Handreikingen voor overheden en bedrijven

Rijkswaterstaat reikt overheden en bedrijven kennis aan om de mobiliteit te verduurzamen. In 2017 brachten we hiervoor 2 handreikingen uit: de Handreiking duurzame mobiliteit en klimaat en de Handreiking Vervoermanagement.