Het KNMI is een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s in de geofysische leefomgeving terug te dringen en kansen te creëren, ten behoeve van de veiligheid, duurzaamheid en economie van Nederland. Het KNMI streeft naar een duurzame en CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Gebouwbeheer

  • Cv-installatie. Het piekverbruik van de cv-installatie is omlaag gebracht, waardoor in 2017 een besparing van 10% op het gasverbruik voor ruimteverwarming is gehaald.
  • Koelinstallatie. In 2017 is de koelinstallatie aangesloten op de warmte-koudeopslagbron. Daarmee is een financiële besparing van € 50.000 op jaarbasis behaald.
  • Ledverlichting. De binnen- en buitenverlichting van het KNMI is voorzien van ledverlichting.
  • Bewegingssensoren. Bij de TPAW flexwerkplekken in de generieke kantoorruimten zijn bewegingssensoren aangebracht.
  • Koffieautomaten. De koffieautomaten zijn gevuld met duurzame fairtradekoffiebonen.
Computerruimte met high-performance computer

Nieuwe HPC

Op 1 september 2017 is de nieuwe HPC (high-performance computer) in gebruik genomen. De totale rekenkracht is 385 TeraFlop. Dat is ruim zes keer zoveel rekenkracht als de vorige HPC die een rekenkracht van 58 TeraFlop had, en is per rekeneenheid een factor 5 energiezuiniger. Het energieverbruik is hierdoor maar beperkt omhooggegaan; per rekeneenheid wordt er veel voordeliger gerekend.

Mobiliteit

  • Duurzame mobiliteit. (Met betrekking tot duurzame mobiliteit zijn er initiatieven in de nabije omgeving van het KNMI in ontwikkeling, o.a. met deelfietsen en deelauto's. Het KNMI beziet nog in hoeverre deze initiatieven reëel kunnen bijdragen aan minder gebruik van de eigen auto voor het woon-werkverkeer van KNMI’ers. Voor de vervanging van het eigen wagenpark worden er naast hybride oplossingen de eerste verkenningen uitgevoerd richting volledig elektrisch rijden. Dit zijn plannen voor de toekomst.
  • TPAW. Met de introductie van Tijd-, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken (TPAW) ontstaat de mogelijkheid om efficiënter, duurzamer en mobieler met bedrijfsmiddelen om te gaan. TPAW leidt ook tot een financiële besparing voor de organisatie.
  • Teleconferenties. Het KNMI maakt steeds vaker gebruik van de mogelijkheden op het vlak van teleconferenties. De wetenschappers van het KNMI kunnen zonder fysieke reisbewegingen te hoeven maken rechtstreeks in verbinding blijven met collega-wetenschappers in de wereld.

Gastheer Bilts Energie Beraad

Het KNMI is lid van het Bilts Energie Beraad. Op donderdag 7 december 2017 troffen de leden van het Bilts Energie Beraad elkaar bij het KNMI. Het Bilts Energie Beraad komt halfjaarlijks bijeen. De verschillende lokale partners van het Bilts Energieakkoord omvatten o.a. het lokale energiedistributiebedrijf, een woningbouwvereniging, de gemeente De Bilt, sportkoepels, scholenkoepels, het MKB en andere partners. De partners zijn om-en-om gastheer van het beraad. Het thema voor de bijeenkomst in december 2017 was 'Klimaatverandering en de betekenis daarvan voor De Bilt'. Het doel van het Bilts Energieakkoord, energieneutraal in 2030, is zeer ambitieus en gelijk aan de doelstelling voor de gebouwen van de Rijksdienst.