Foto Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden.

Secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers

Wat we doen, doen we duurzaam

‘Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.’ De bekende quote van Cornelis Lely is inmiddels honderd jaar oud, maar nog steeds actueel. Meer dan ooit zijn we doordrongen van het feit dat wij, mensen, de toekomst van onze leefomgeving met ons handelen beïnvloeden. Daarom is de regel bij IenW: wat we doen, doen we duurzaam. Bouwen aan de toekomst is werken aan een duurzame toekomst. Dat doen we met hart en ziel, want de wereld slaakt hartenkreet na hartenkreet. Het klimaat verandert onder invloed van mensen, natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser, plastic en ander afval zitten de natuur in de weg.

Het roer moest dus om, en die koerswijziging hebben we al jaren geleden ingezet. Het volume aan duurzaamheidsmaatregelen is inmiddels echt substantieel groot. En dat moet ook wel, want de signalen van ‘buiten’ zijn niet te negeren. De overstromingen in Limburg, België en Duitsland in de zomer van 2021 lieten zien dat de gevolgen van klimaatverandering ook in ons leven inmiddels heel dichtbij gekomen zijn. De coronapandemie bleef het land het afgelopen jaar in de greep houden. En recent blijkt ook dat de levering van fossiele brandstoffen onder toenemende druk staat door de oorlog in Oekraïne. 

Intussen gaat het werk aan een mooier Nederland door. Aan een land waarin we duurzaam, vlot en veilig van A naar B kunnen komen, waarin we zuinig zijn op onze grondstoffen en spullen, waarin we materialen zoveel mogelijk hergebruiken. We werken elke dag aan schone lucht, schone grond en schoon water. Dat stelt ons voor stevige uitdagingen en niet alles lukt in een keer. Met veel creativiteit, innovatiekracht en vooral hard werken maken we goede slagen. Maar er is ook nog heel veel te doen en dat kunnen we niet alleen. Met dit duurzaamheidsverslag legt IenW verantwoording af. Hoe staan we er in onze eigen organisatie voor? Boter bij de vis dus. 

In 2021 is 50 miljoen euro vrijgemaakt voor Rijkswaterstaat en ProRail om de strategie naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten van het Rijk uit te kunnen voeren. Met dit zogeheten impulsbudget worden koplopers in de markt beloond en eventuele meerkosten van duurzame maatregelen bekostigd. Er zijn inmiddels 34 aanleg-, beheer- en onderhoudsprojecten geselecteerd om de extra duurzame maatregelen toe te passen. Bijvoorbeeld op de A13, Rijswijk-Rotterdam, waar vier duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd, waaronder hergebruik van materialen en asfaltproductie onder lagere temperaturen. 

Met het windpark op de Tweede Maasvlakte wekken we vanaf 2023 meer elektriciteit op dan we zelf nodig hebben. In de tussentijd proberen we waar mogelijk al zoveel mogelijk elektriciteit zelf op te wekken op ons eigen beheergebied. Begin 2022 zijn we begonnen met de aanleg van het Zonnepark langs de A1 bij Deventer, dat het traject A1 Apeldoorn-Azelo energieneutraal maakt. Dat is daar een van de mooie voorbeelden van. 

En er gebeurt natuurlijk nog veel meer. U leest daarover in dit duurzaamheidsverslag. Werken aan duurzaamheid is per definitie verweven met alle andere beleidsdomeinen van IenW. Daarom is samenwerking ook hier zo ontzettend belangrijk en ook heel vanzelfsprekend. Want als je even uitzoomt, hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: een mooi land dat vooruitkijkt. 

Ik hou u niet langer op, want u popelt ongetwijfeld om verder te lezen en inspiratie te vinden in dit rijke verslag. Veel leesplezier!

Jan Hendrik Dronkers
Secretaris-generaal