Foto Het Wilhelminakanaal met het Spruitenstroompje

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Samen zorgen we voor een bereikbaar land met sterke dijken, waarin je veilig verblijft en van A naar B komt. Voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water. Een land waar we zuinig zijn op grondstoffen en materialen zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Waar we ons duurzaam verplaatsen. Een land met ruimte voor mogelijkheden.

Bij het werken aan een mooier Nederland staan we soms voor complexiteit en tegenstrijdigheden. Zo staan de kaders voor een gezonde leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit) bijvoorbeeld op gespannen voet met de wens tot meer huizen en groei van mobiliteit. We willen zo veel mogelijk met elektrisch materieel werken, maar projectlocaties binnen het Waterbeheer liggen vaak zodanig afgelegen dat het vermogen verloren gaat aan heen en weer rijden. En met de aanleg van nieuwe laadinfrastructuur lopen onze opdrachtnemers tegen problemen met het energienet en lange wachttijden aan. 

Werkzaamheden aan de Oosterscheldekering
Werkzaamheden aan de Oosterscheldekering

Thema’s binnen Werken aan een mooier Nederland 

Binnen al onze beleids-, uitvoerings- en handhavingsprogramma's werken we bij IenW aan een mooier Nederland. In dit onderdeel van het Duurzaamheidsverslag focussen we op 4 duurzaamheidsthema's waar IenW ook beleidsverantwoordelijk voor is. 

Op de pagina's Waterbeheer en Bodem en ondergrond lees je meer over hoe we onze water- en wegennetwerken duurzaam beheren en onderhouden. Gezonde Leefomgeving behandelt onze aanpak om de luchtkwaliteit te verbeteren en het geluid langs snelwegen te beheersen. En op de pagina Duurzame mobiliteit lees je meer over hoe we onze wegen veilig, bereikbaar en toegankelijk houden.